Bir tarih yapma tarihçesi.

Bir tarih yapma tarihçesi.

Xerografinin doğuşu – ve daha fazlası

70 yıldan uzun bir süre önce yapılan bir buluş, tüm dünyadaki insanların trilyonlarca kopya ve lazer baskı kullanarak bilgi üretmesini ve paylaşmasını olanaklı hale getirdi. Xerografi olarak bilinen bu buluş aynı zamanda Xerox diye bilinen şirketi de yarattı.

İlk xerografik kopya, 22 Ekim 1938 tarihinde New York Kentinin bir kasabası olan Astoria , Queens’te, bir güzellik salonunun arkasındaki eğreti bir laboratuarda üretildi. Smithsonian Kurumu’nda saklanmakta olan bu kopyada “10-22-38 ASTORIA” yazısı okunmaktadır. Bunun mucidi olan Chester Carlson, kolayca doküman kopyası üretmenin bir yolunu bulmaya kararlı olan bir bilim adamı ve patent avukatı idi.

Başlangıçtan beri yenilikçi

Carlson fotografik yöntemleri bir kenara bırakıp elektrostatik yüklerle ve foto-iletken malzemelerle –bunlar ışığa tutulduklarında elektriksel özellikleri değişir- deneyler yaptı. İcat edilen sürece xerografi adı verildi – bu adı, “kuru” anlamına gelen Grekçe xeros kelimesinden ve “yazı” grafeminden almıştı. Aradan yirmi yıl daha geçti ve, ileride Xerox Corporation (NYSE: XRX) hâline gelecek olan Haloid adında bir şirket çok riskli bir yatırım yaparak bu süreci ticarileştirdi.

Kendini biraz devrimci hissetmek

Bu buluş, günümüzde hâlâ sürmekte olan bir enformasyon devrimini serbest bırakarak enformasyonu kolayca ulaşılabilir bir duruma getirmiştir ve dünyanın toplam bilgisini genişletmektedir. Bağımsız bir endüstri danışmanı olan Infotrends’in tahminine göre, Carlson’un buluşunun babalık yaptığı ürünlerle dünyada her yıl 3.08 trilyon adet kopyalama ve yazdırma işlemi yapılmaktadır.

Xerox Baş Teknoloji Direktörü ve Xerox Yenilikçilik Gurubunun başkanı Sophie Vandebroek, “Enformasyonun etkin şekilde kullanılması günümüz küresel iş dünyasının çekirdeğinde yatmaktadır ve Chester Carlson’un yaptığı buluş, enformasyonu ona ihtiyaç duyanlardan uzakta tutan barajı yıkmıştır” demektedir. “Bilgi edinme olanağı o zamandan beri muazzam şekilde büyümüştür. Xerox, günümüzde, bu muazzam enformasyon hacminin dizginini elinde tutan, yazılım teknolojilerinden ve hizmetlerinden oluşan bir ikiliye sahiptir ve bunlar, bireylerin ve şirketlerin dağınıkla baş edebilmesine, bilgi kazanmasına ve hızlı ve başarılı iş kararları almasına yardımcı olmaktadır.”

Xerox öncülük yapıyor

Xerografi sayesinde her türden enformasyonda bir patlama ortaya çıkmıştır ve “paylaşım” çağını başlatan aynı şirket simdi müşterilerin bu enformasyon selinde yol almalarına yardımcı olmaktadır. Xerox, kâğıt içerik ile sayısal içerik arasındaki yolun temizlenmesine, dağınıklıkla baş edilmesine ve enformasyonun tekrar uygun duruma getirilmesine yardımcı olan yeniliklere adım uydurabilmiştir.

Xerox, yaptığı yenilikleri Xerox ürünlerinde, çözümlerinde ve hizmetlerinde kullanarak, onları yeni işlerin temeli olarak kullanarak ve başka kişilere lisanslayarak veya satarak, bunlarla düzenli şekilde değer yaratmaktadır. Şirket, her yıl, dünya çapında kabaca 600 tane yararlı ABD patenti elde etmektedir. Xerox teknolojisi ve marka tescili hakkında daha fazla bilgi için Xerox Innovation sayfasını ziyaret ediniz.

EEO Statement