İnsanlardan oluşan bir şirket. İlgi gösteren insanlardan.

İnsanlardan oluşan bir şirket. İlgi gösteren insanlardan

İlk günden başlayarak sosyal sorumluluk

Kuruluşumuzdan beri, insancıllık ve topluma yardımcı olma, Xerox kültürünün bir parçası olmuştur. Günümüzde her yıl 12.5 milyon USD kadar yatırım yapıyoruz. İşgücünün hazırlıklılık düzeyi için bağışlar yapmak, bilim ve teknoloji programlarını desteklemek ve topluluk projelerine katılmak da bunlar arasındadır. Ayrıca, profesyonellerimiz, dünyanın her yerindeki 550’den çok kuruluşun gönüllüsüdür.

Xerox Fonu

Bizim başlangıcımızdan beri, Xerox daima, kurumsal sosyal sorumluluk düşüncesinin şekillenmesine destek vermiştir. Eğitim ve sosyal hizmet çalışmalarımız, başarılı bir şirketin toplumda aktif bir katılımcı olması gerektiği inancımızı yansıtmaktadır.

Xerox, iş dünyasındaki, devletteki ve eğitimdeki kariyerler için kalifiye erkek ve kadınlar yetiştiren yüksek okullara ve üniversitelere bağış yapma programına bağlı kalmaktadır. Xerox ayrıca, bilimde ve teknolojide bilginin gelişmesinin güçlendirilmesine ve herkes için öğrenme fırsatlarının iyileştirilmesine bağlı kalmaktadır.

Xerox Fonu, işimizi sürdürmek için personelimizi, müşterilerimiz ve özgürlüğümüzü aldığımız topluluklara bir şeyler geri veren eldir.

Sosyal Sorumluluğun önemli noktaları

  • Xerox Teknik Azınlık Burs Programı, 2008 yılında, bunu hak eden öğrencilere 122 adet burs sağlamıştır.
  • 9,075 Xerox elemanının 575 proje ile katıldığı Xerox Topluluk Katılımı Programı gibi, İLK robotik yarışmalarını ve topluluk projelerini desteklemekteyiz.
  • Xerox, Çevre Koruma Temsilciliği Kurumsal Lideri olarak adlandırılan yalnızca beş şirketten birisidir.

EEO Statement